• Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Projecten

Het uiterst geheim project waarover regisseuse Iris van Rooij in het interview met haar sprak was een verwijzing naar het nog te schrijven stuk CAMPINGVREES.

CAMPINGVREES is een korte zomerklucht, die in een hoog tempo het wel en wee laat zien van een aantal illegale kampeerders. Het stuk, geschreven door Arnoud Kremers, zal door negen acteurs, allemaal cliënten van de Maatschappelijke Opvang  ’s-Hertogenbosch, twee keer worden gespeeld tijdens Cirque du Clochard op 12 juli 2014. De verwachte speeltijden zijn om 16.00 en 18.00 uur op het podium aan de Parade bij de Sint Jan.

De negen acteurs, zeven mannenrollen en twee vrouwenrollen zullen de komende maanden iedere donderdagmiddag van 12.00 uur tot circa 14.00 uur repeteren in de prachtige ruimte van Circus Bon Bourgon in het voormalig  Joannes de Deo Ziekenhuis, Papenhulst 24.

Behalve aan het instuderen van de rollen en het stuk wordt er tijdens de repetities aandacht besteed aan warming up, lichaamstaal en dictie.

Regisseuse Iris van Rooij wil van het stuk een geoliede, bizarre slapstick maken.

Niet voor alle acteurs is het een theaterdebuut. Vier van hen speelden al een rol in het kerstspel De Blijde Boodschap.

Auteur Arnoud Kremers is buiten zijn werkzaamheden voor de Stichting Maatschappelijke Opvang freelance schrijver van muziektheaterteksten (o.a. opera) en dichter. CAMPINGVREES is het vierde stuk dat hij speciaal voor de Maatschappelijke Opvang schreef. Eerder voltooide hij het scenario voor De Nachtwacht en De Klokkenluider van de Notre Jan en de kerstklucht De Blijde Boodschap.

De realisatie van deze eigen productie is te danken aan de gulle sponsoring van de Stichting Vrienden van het Inloopschip, die wij hierbij graag bedanken.

Wij zullen blijven berichten over de voortgang van dit spel!