Studenten die het Sociaal Theater onder de loep namen.

Beste Femke en Sharon kunnen jullie iets vertellen over jullie studiekeuze en wat het inhoudt om Sociale Studies te doen?

Met onze opleiding leer je mensen te begeleiden die even geen grip meer hebben op hun leven. Wij leren hun te helpen om zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving deel te nemen.

Wij leren te werken met alle doelgroepen, van jongeren tot ouderen. Wij worden erop getraind om oog te hebben voor de kwaliteiten van mensen en deze te benutten. We leren om mensen met elkaar te verbinden en hen in beweging te brengen.

Sharon: Vorig jaar heb ik toegepaste psychologie gestudeerd, ik heb helaas mijn eerste jaar niet kunnen halen, maar ik wist wel dat dit de juiste richting was voor mij. Hierna kwam ik uit bij de studie Social Work. Deze studie ligt mij beter dan de vorige studie omdat hij praktischer is opgebouwd. Ook heb ik altijd al graag iets met mensen willen doen.

Femke: Ik heb altijd al graag met mensen willen werken. Vroeger was ik ook altijd een beetje de bemiddelaar tussen vrienden die een conflict hadden. Ik heb er eigenlijk nooit serieus over nagedacht om mijn kwaliteiten hiervoor in te zetten als een beroep, totdat ik Social Work tegenkwam. Sindsdien ben ik hier en heb ik nog geen spijt gehad van mijn studiekeuze.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een werkstuk te maken over het Sociaal Theater in ’s-Hertogenbosch? Waar kennen jullie het Sociaal Theater van?

Wij hebben een vak op school genaamd leergemeenschap. Voor dit vak loop je met een deel van je klas een soort algemene stage bij een bepaalde organisatie. Voor ons was dat het Inloopschip. Onze taak was om de leefomstandigheden binnen het Inloopschip een beetje beter te maken.

Onze begeleiders vanuit het Inloopschip waren Joyce en Saskia. Joyce raadde ons op een gegeven moment aan om te bekijken of wij het Sociaal Theater zouden kunnen betrekken bij het vak.

Aangezien wij allebei ook bij de theatergroep van school zitten, leek ons dit wel een interessant idee.

 We maken dit boekje omdat we erachter zijn gekomen dat het Sociaal Theater niet echt bekend is onder de bezoekers. Ook zijn er momenteel weinig flyers en boekjes van het Theater ter informatie voor de bezoekers. Wij willen meer informatie spreiden over het Theater en tevens ook de drempel verlagen voor bezoekers om mee te kunnen doen.

Zodoende zijn wij een paar keer bij de repetities gaan kijken, uiteindelijk kwamen we op het idee om een boekje te maken met daarin wat het Sociaal Theater precies inhield. Voor dit boekje hebben wij o.a. verschillende deelnemers en mensen van de organisatie geïnterviewd. Ook hebben wij tijdens een van de uitvoeringen foto’s gemaakt; deze foto’s komen ook in het boekje.

Het is niet echt een werkstuk, eerder een project voor het Sociaal Theater waar wij mee bezig zijn.

Hoe gaan jullie het onderzoek aanpakken?

We zijn begonnen met wat voorinformatie op te zoeken op het internet. Ook hebben wij dus al verschillende interviews afgenomen van mensen die verschillende rollen hebben binnen het Sociaal Theater. Om de algemene informatie over het Theater, de interviews en de foto’s samen te voegen tot een geheel hebben wij contact opgenomen met Wendy de Boer (op aanraden van Joyce). Zij maakt altijd de posters en de flyers voor het Sociaal Theater. Wij wachten momenteel op een reactie van haar.

Wat zijn jullie al te weten gekomen en heeft dat invloed op jullie vraagstelling?

Iedereen die bij het Sociaal Theater zit heeft zijn of haar eigen rugzakje. Wij weten van tevoren niet wat er in dat rugzakje zit. Hierdoor zijn wij wat voorzichtiger geweest met onze vraagstelling dan we normaal zouden doen.

Bij een van de geïnterviewden kwamen we er algauw achter dat het woord ‘motivatie’ nogal verkeerd viel, hierdoor hebben wij in de vragen die erna kwamen ervoor proberen te zorgen dat wij dit woord weglieten. Voor de rest valt het mee hoe erg wij de vragen op de persoon hebben aangepast.

Door de coronacrisis hebben wij wel enkele interviews digitaal moeten afnemen. Hierdoor hebben wij er ook voor gezorgd dat de vraagstelling erg duidelijk was omdat we dus niet konden doorvragen.

Wat zijn jullie belangrijkste vragen?

Wij hebben aan iedereen gevraagd, deelnemer en organisator, wat het Sociaal Theater voor hem of haar heeft gedaan. Wij hopen dat vooral deze vraag, mede doordat hij eigenlijk in alle gevallen zeer positief is beantwoord, andere bezoekers van het Inloopschip motiveren om ook mee te doen.

Ook hebben de antwoorden op de vraag ‘hoe is de samenhang/sfeer in de groep’ ons zeer positief verrast. Wat over het algemeen duidelijk was dat iedereen met elkaar rekening hield. Men is zich ervan bewust dat iedereen zijn of haar eigen rugzakje heeft en dat het wel eens kan gebeuren dat iemand zonder afmelding niet op komt dagen. Hier wordt gewoon rekening mee gehouden en niet boos op gereageerd. Ook kunnen de deelnemers steun van elkaar verwachten wanneer het wat minder met hen gaat.

Wat gaan jullie met het onderzoek doen?

Uiteindelijk moet er een boekje uitkomen dat verspreid kan worden binnen het Inloopschip, zodat men een helderder beeld kan krijgen van het Sociaal Theater.

Krijgt het Sociaal Theater nog een terugblik op jullie onderzoek?

Het Sociaal Theater krijgt sowieso hun eigen versie van ons boekje. Ook moeten wij voor leergemeenschap zelf nog een soort eindverslag maken, ook dit zouden wij nog aan het Sociaal Theater kunnen laten zien.

We zien de resultaten met belangstelling tegemoet. Succes!

Door Arnoud Kremers Mei 2020