Geachte lezer,

STEUN STICHTING SOCIAAL THEATER

Sinds we begin 2017 een zelfstandige Stichting werden, hebben we alweer twee producties
achter de rug. Nu loopt nog de tournee van de sprookjesklucht “ER WAS EENS…”.
Volgend jaar bestaan wij als Sociaal Theater alweer 15 jaar en dat willen we vieren met een
grote productie, waarbij we veel mensen willen betrekken. De eerste plannen voor opnieuw
een filmproductie worden gesmeed en wij hopen na het succes van De Klokkenluider van de
Notre Jan een ander fantastische speelfilm te kunnen maken.
Op dit moment zijn onze financiële middelen zeer beperkt en hebben wij dringend behoefte
aan het verhogen van ons werkbudget om volgend jaar inderdaad een nieuw filmproject te
kunnen realiseren.
Vandaar de oproep STEUN STICHTING SOCIAAL THEATER!
U kunt uw donaties en sponsorgelden overmaken op de Bankrekening van Stichting Sociaal
Theater: NL 06 RABO 0326 3736 16.
Op dit moment werken wij aan het verkrijgen van een ANBI status, wat betekent dat giften
deels van de belasting aftrekbaar zijn, dit geldt zowel voor particulieren als bedrijven. Ook
kleinere giften worden gewaardeerd. In het verleden hebben we ook veel steun gehad van
giften (door bedrijven) in natura, zoals logistieke ondersteuning en catering.
Uiteraard houden wij U op deze website steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
van onze activiteiten.
Wij hopen op U te mogen rekenen, wij beloven U dezelfde enthousiaste inzet als altijd!
Het bestuur van Stichting Sociaal Theater:
Voorzitter Marianne Goossen
Secretaris Arnoud Kremers
Penningmeester Jan Verstappen
Lotte Mutsaers
KvK – nummer 70323755

 

Voor direct contact kunt u mailen naar SociaalTheater@modenbosch.nl

Geef een reactie