Kort telefoongesprek met regisseur Iris van Rooij

Iris van Rooij werkt met onderbrekingen aan de klucht De Oude Vos en is druk bezig met haar grote eindpresentatie voor haar opleiding Docerend Theatermaker. Haar stuk geschreven door Marino van Liempt is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de Pool Daniel Masirek, die op een parkbank in Den Bosch doodvroor. Aan deze productie met muziek werken naast vijf beroepsacteurs ook drie acteurs van Majstro mee: Ingrid, Cees en Wendy. Wij hopen hierover in de loop van de komende tijd meer te mogen berichten. Ook zijn er plannen om met het Sociaal Theater in een samenwerking met Erik Vink volwaardig mee te doen aan de Bosch Parade 2021. Grote onzekerheid blijft  de ontwikkeling van de Corona pandemie.

  • Iris hoe is de stand van zaken, nu Corona steeds alle planningen op de helling zet?

Het is een lastige tijd voor iedereen. Zo ook voor mij. Telkens als er weer meer mogelijk lijkt, gooit een nieuwe tegenslag roet in het eten. Ik ben nu met een aantal projecten vooral online aan het repeteren. Het is natuurlijk compleet anders dan op de vloer, maar het is. We roeien met de riemen die we hebben en houden hoop voor de toekomst.

  • Hoe gaat het met je afstudeerproject?

Ik heb begin januari besloten dat mijn afstudeervoorstelling wordt verplaatst naar een datum waarop de wereld het weer toelaat.                      Voor nu heb ik besloten om een film te maken van de voorstelling. Hier ben ik met de schrijver en enkele spelers uit de voorstelling druk mee bezig!  Vanaf februari ga ik repeteren in kleine groepjes om met minder spelers tegelijk bij elkaar te zijn. Ik ben nu op zoek naar een filmcrew en iemand voor de montage en als alles gaat zoals ik hoop, hebben we eind april een mooie film waarmee we de wereld in kunnen!

 

 

 

 

 

 

  • Hoe gaat het met MajStro, met de acteurs en het spel De Oude Vos?

Sommige spelers zijn niet bekend met het werken online. Dat is erg lastig, want je verliest elkaar uit het oog. Deze week gaan Marianne en ik bij iedereen langs om het script te brengen op papier en te kijken wat de mogelijkheden zijn om iedereen online bij elkaar te krijgen. De repetities die wij live voor de oude vos hebben gehad waren ontzettend leuk en ik zet die lijn heel graag door met de spelers! Laten we hopen vanaf maart…?

  • Hoe kijk jij naar dit ongewisse jaar?

Het afgelopen jaar kwam veel van mijn werk en leven op losse schroeven te staan. Je maakt een pas op de plaats en bedenkt je wat echt belangrijk is. Het vergt improvisatie en aanpassingsvermogen. Ik geloof dat ik niet alles meer voor vanzelfsprekend neem. Ik heb het geluk dat ik mijn passie voort kan zetten, want ik weet dat er mensen zijn die dit moeten laten varen om te kunnen overleven. Mijn hart gaat uit naar iedereen die het moeilijk heeft en ik hoop dat wij er, hoe dan ook uit kunnen komen…..samen!

Kijk ook op: www.irisvanrooij.com

AL DEZE PRODUCTIES KOSTEN GELD EN DAAROM DOEN WE EEN DRINGEND BEROEP OP SYMPATISANTEN ONS MET EEN GIFT TE STEUNEN, WE ZIJN EEN ANBI STICHTING DUS GIFTEN ZIJN AFTREKBAAR VAN DE BELASTING, STORT OP NL06RABO0326373616 t.n.v. STICHTING SOCIAAL THEATER DEN BOSCH. OOK KLEINE BEDRAGEN ZIJN WELKOM! HARTELIJKE DANK ALVAST!